Zavedenia-Sofia.com  обработва личните Ви данни в съответствие със строгите правила на Българското и Европейското законодателствто за защита на личните данни.

Zavedenia-Sofia.com  прилага следните условия за съхранение на лични данни:

Информация, предоставена от вас  се съхранявана в продължение на 6 месеца след като изтриете тази информация или вашия акаунт.

Ако не си  подновите абонамента в продължение на половин година  вашият акаунт ще бъде изтрит автоматично.

Историята  на публикации се съхраняват  в продължение на 6 месеца след прекратяване на абонамента на даденото заведение.

Трети лица имат достъп до информацията, която сте предназначили за публична употреба при условията, посочени от Вас.

Ние мразим спама колкото и Вие. Вашата електронна поща никога не се предоставя на трети лица.

Не предоставяйте личните си данни на трети лица, освен ако не им дадете изрично разрешение за това.

Въпреки това, можем да предоставим достъп до личните Ви данни в случай на незаконна употреба или когато получим нареждане от органите на реда.